Fase 1: SCAN

SCAN

De eerste fase staat in het teken van scannen. We brengen jouw recruitment marketing apparaat in kaart en kijken of er discrepanties zijn tussen hetgeen wat je uitdraagt en hetgeen medewerkers ervaren. Ook kijken we naar je uitingen op socials, op je over-ons pagina en naar eventuele reviews.

Op basis van onze bevindingen ontvang je een empower plan, waarin vervolgstappen en acties zijn opgenomen om jouw recruitment marketingapparaat te laten bloeien.

Recruitment Scan

Met de recruitment scan kijken we naar jouw huidige recruitment apparaat. We nemen onder andere je over-ons pagina, vacatureteksten, en je corporate LinkedIn account onder de loep. Ook kijken we naar medewerker pagina’s op LinkedIn: wat dragen zij uit, wat delen ze en waar liggen verbetermogelijkheden om LinkedIn ambassadeurs te creëren?

Allure Scan

Met de Allure Scan brengen we jouw employer brand in kaart. We vragen niet allen Hiring Managers, maar ook medewerkers om deze in te vullen. Na het invullen van de Scan wordt jouw employer brand geplot op één van de archetypen. We kijken naar andere bedrijven die ook binnen dit archetype vallen, en kunnen op die manier werving strategieën optimaliseren. Van daaruit werken we verder.

Fase 1: scan - diepte interview

Diepte interview

Met diepte interviews zoomen we verder in op je employer brand. Door met verschillende medewerkers het gesprek aan te gaan, verkrijgen we nieuwe inzichten over hoe jouw branding in de praktijk wordt ervaren.

fase 1: scan - gap analyse

Gap Analyse

Aan de hand van de Allure Scan en diepte interviews kunnen we discrepanties in kaart brengen: dit staat op papier, en dit draag je uit. Dit biedt een goede basis voor het Empower plan.

Empower plan

Ons empower plan is een document waarin we al onze bevindingen uit de SCAN fase bundelen. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op, gekoppeld aan actiepunten.

Na de scan fase leveren we dus een empower plan op. Je kunt ervoor kiezen om daar zelf mee aan de slag te gaan, of om met ons samen verder te gaan naar fase 2 | Empower.

Ontdek hoe we jouw bedrijf verder kunnen helpen

  • Op werkdagen binnen 24 uur antwoord.
  • Vrijblijvend contact en advies op maat. 

Start vandaag met het verbeteren van jouw employer brand!