7 tips om je time-to-hire te verlagen

7 tips om je time-to-hire te verlagen

 

De huidige arbeidsmarkt wordt steeds competitiever. Kandidaten wachten niet meer weken op een belletje, eerste gesprek of uitsluitsel over hun sollicitatie. Daarom is het voor organisaties belangrijk om een efficiënt wervingsproces in te richten.

De time-to-hire speelt hierin een belangrijke rol. Time-to-hire geeft aan hoeveel tijd er verstrijkt tussen het moment dat de kandidaat solliciteert en het moment dat hij of zij de baan aangeboden krijgt. Een kortere time-to-hire is goed richting kandidaat: hij of zij krijgt immers sneller duidelijkheid. Maar ook voor de organisatie is het voordelig: zij kunnen sneller inspelen op behoefte en achterstallige werkprocessen.

De time-to-hire is dus een belangrijke metric. Maar hoe verlaag je deze?

In deze blog delen we 7 tips die je wervingsproces sneller én aangenamer maken.

 

1 Maak solliciteren zo makkelijk mogelijk

Begin bij het begin van de sollicitatieprocedure: het sollicitatieformulier. Zorg ervoor dat deze goed vindbaar is, duidelijk is en dat deze ook op mobiel goed functioneert. Maak solliciteren laagdrempelig. Dus geen lange vragenlijst, een verplichte motivatiebrief en referentie. Hoe minder barrières, hoe groter de kans dat talentvolle kandidaten daadwerkelijk solliciteren.

 

2 Zorg voor snelle opvolging

Tijd is essentieel. Laat kandidaten niet lang wachten op een reactie. Waarom morgen bellen als het ook nu kan? Een snelle opvolging toont niet alleen respect voor de tijd van de kandidaat, maar houdt ook de interesse warm. Bovendien voorkom je op deze manier dat kandidaten ondertussen voor een andere baan kiezen.

 

3 Stroomlijn de sollicitatieprocedure

Zorg dat je sollicitatieprocedure staat en duidelijk is. Beperk het aantal sollicitatierondes tot twee of drie, en focus op wat echt belangrijk is: de culturele en de vaardigheidsmatch. Communiceer het proces met de kandidaat en geef snelle opvolging op gesprekken. Zorg voor een gestroomlijnd proces, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

 

4 Registreer je processen

Gebruik een Applicant Tracking System (ATS) voor een goede registratie en opvolging van sollicitanten. Dit zorgt niet alleen voor een beter overzicht maar maakt de informatie ook gemakkelijker overdraagbaar binnen het team.

 

5 Wijs een vast contactpersoon toe

Zorg dat iedere openstaande vacature een contactpersoon heeft. Mochten kandidaten vragen hebben, een gesprek willen verzetten of ziek zijn, dan is het belangrijk dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. Zorg bij vakantie of afwezigheid voor een ander contactpersoon, en communiceer dit ook naar kandidaten.

 

6 Behoud snelheid

Snelheid is van het grootste belang in de eindfase van de sollicitatieprocedure. Laat kandidaten niet wekenlang wachten op een beslissing. Dit kan leiden tot frustratie en in sommige gevallen zelfs tot het verlies van de kandidaat aan een concurrent.

 

7 Doe een duidelijk en aantrekkelijk aanbod

Zorg dat je aanbod helder en aantrekkelijk is. Houd een kandidaat niet aan het lijntje als verwachtingen niet op één lijn liggen. Ook mag het aanbod er mooi uitzien: het is een uithangbord voor jouw werkgeversmerk.

 

Bovenstaande zijn zeven belangrijke tips om jouw time-to-hire te verlagen. Dit resulteert in een  efficiënter wervingsproces en een positievere ervaring voor zowel kandidaat als organisatie. In de snel veranderende arbeidsmarkt van vandaag is het essentieel om niet alleen de beste talenten aan te trekken, maar ook om ze snel en effectief binnen te halen.

 

Meer blogs